Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Årsmøter

tirsdag
mai152012

Årsmøtet i Oslo 28. april 2012

Årsmøtet ble innledet med et møte der Charlotte Justnæs sang Bjerkrheim-sanger, og Svein Granerud kåserte over temaet “Trygve Bjerkrheim - Evangeliets varme” gjennom Bjerkrheims sanger og diktning. Jon Fredrik Wisløff Norborg åpnet møtet.

Etter formøtet ble det spist felles middag med kaker og kaffe.

Kåre Ekroll ble gjenvalgt som formann av TBV. I tillegg ble Ingunn Bjorland, Leif Hjelleset og Oddvar Rotvik valgt inn i styret som faste medlemmer, mens Torfinn Hovda ble første vara og Ivar Gjerdi andre vara.

Hilsen og dikt ble overbrakt fra barnebarn av Selma Moldsvor til TBV årsmøte, Gunbjørg Moldsvor. Det ble vedtatt å sende en hilsen fra TBV tilbake til Selma. Asbjørn Kvalbein førte dette i pennen, og så signerte alle vennene på vei ut av årsmøtet.

Guri Tulluan ble takket for tjenesten i styret, og skal nå ut i misjonsvirksomhet i Peru. Ivar Gjerdi ble takket for innsatsen i TBV-styret så langt.

Årsmøtet ble avsluttet med å synge Lei meg, store Gud og Fader.

Du finner flere bilder fra årsmøtet her.

lørdag
apr102010

Årsmøtet i Oslo 10. april 2010

På valg ved dette års årsmøte sto Inger Holter, Torfinn Hovda og Erik Kjebekk. Valgnemnda foreslo i alfabetisk rekkefølge Ivar Gjerdi, Torfinn Hovda, Guri Tulluan og Juel Østereng. Gjenstående i styret var Asbjørn Kvalbein og Henry Vestreng. Inger Holter og Erik Kjebekk hadde frasagt seg gjenvalg til styret, men var villige til å stille til valg som vararepresentanter.

Hans Kristoffer Goa trakk seg sommeren 2009 som formann etter råd fra legen. Kåre Ekroll som nestformann rykket da opp som formann frem til årsmøtet. På årsmøtet ble han enstemmig valgt for ett år frem til årsmøtet 2011.

Det ble avlevert 50 stemmer, og valgt ble Torfinn Hovda, Guri Tulluan og Ivar Gjerdi, alle for to år, og Juel Østereng for ett år. Til varamedlemmer ble valgt Inger Holter og Erik Kjebekk.

Ved årsskiftet hadde foreningen 810 medlemmer. Det ble arrangert en rekke TB-kvelder og noen konserter, og styret arbeidet med flere saker. Årsresultatet ble på 12708 kroner, og foreningen har en egenkapital på 98434.

Flere bilder fra årsmøtet er tilgjengelig her, tatt av Henry Vestreng.

lørdag
apr252009

Årsmøtet i Oslo 25. april 2009

Også i år ble styret gjenvalgt, så de er de samme som året før. Men Kåre Ekroll er nå valgt til nestformann, og det er valgt to varamenn.

 

Hans Kristoffer Goa, til venstre, fikk en varm takk fra grunnleggeren av foreningen, Torfinn Hovda, til høyre, for at han tok på seg en ny toårsperiode som formann for Trygve Bjerkrheim venner.

Flere bilder fra årsmøtet finner du her.