Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier
« Årsmøte laurdag 26. april 2014 på Fjellhaug Skoler, Oslo | Main | Årsmøtet i Oslo 10. april 2010 »
tirsdag
mai152012

Årsmøtet i Oslo 28. april 2012

Årsmøtet ble innledet med et møte der Charlotte Justnæs sang Bjerkrheim-sanger, og Svein Granerud kåserte over temaet “Trygve Bjerkrheim - Evangeliets varme” gjennom Bjerkrheims sanger og diktning. Jon Fredrik Wisløff Norborg åpnet møtet.

Etter formøtet ble det spist felles middag med kaker og kaffe.

Kåre Ekroll ble gjenvalgt som formann av TBV. I tillegg ble Ingunn Bjorland, Leif Hjelleset og Oddvar Rotvik valgt inn i styret som faste medlemmer, mens Torfinn Hovda ble første vara og Ivar Gjerdi andre vara.

Hilsen og dikt ble overbrakt fra barnebarn av Selma Moldsvor til TBV årsmøte, Gunbjørg Moldsvor. Det ble vedtatt å sende en hilsen fra TBV tilbake til Selma. Asbjørn Kvalbein førte dette i pennen, og så signerte alle vennene på vei ut av årsmøtet.

Guri Tulluan ble takket for tjenesten i styret, og skal nå ut i misjonsvirksomhet i Peru. Ivar Gjerdi ble takket for innsatsen i TBV-styret så langt.

Årsmøtet ble avsluttet med å synge Lei meg, store Gud og Fader.

Du finner flere bilder fra årsmøtet her.