Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Minneutgaven i 5 bind

Trygve Bjerkrheims verker ble utgitt i en minneutgave 2001–2002.

Dette verket på 5 bind er dessverre utsolgt fra forlaget.

Her gjengis hele dette verket som pdf-filer. Trykk på blå tekst, så åpnes det for innholdet inn på din datamaskin. Om ønskelig kan du lagre det på din egen harddisk. (Hvert bind er på mellom 1 og 1,7 MB).

Bind 1 - Landet og lyset. Inneholder de åtte første diktsamlingene.
Bind 2 - Lerka og gleda. Inneholder de elleve neste diktsamlingene.
Bind 3 - Ordet og livet. Inneholder tre store diktsykluser.
Bind 4 - Dagen og kallet. Inneholder biografisk stoff om TB, m.m. 
Bind 5 - Våren og vona. Inneholder nyere dikt og prosastoff.

Merk at bind 5 har et register med alfabetisk oversikt over alle diktene i de fem bindene. Dette registeret er bakerst i bind 5. Du kan søke i hvert bind på sanger, ord og uttrykk og få listet opp hvor de forekommer.

Oversikt over sanger og oversettelser
Henry Vestreng har laget en oversikt over alle Bjerkrheimsanger. Vilhelm Gravdal har laget en liste over hvilke sanger Trygve Bjerkrheim har oversatt fra utenlandske språk til norsk, og hvilke av TBs sanger som er oversatt til andre språk.


Rettigheter til bruk av Bjerkrheims verker
Trygve Bjerkrheim har overlatt åndsverkrettighetene til alle sine dikt og sanger til Lunde Forlag AS. Det innebærer at bare forlaget kan utgi Bjerkrheims åndsverk i samlinger som skal selges. Ønsker forlag eller andre utgivere å publisere Bjerkrheims lyrikk eller prosastoff i antologier eller lignende, må de ta kontakt med

Lunde Forlag
Sinsenveien 25
0572 Oslo

Telefon 22 00 73 50
Epost: lunde@nlm.no

Spør etter den som administrerer forlagsrettigheter, eller forlagssjefen.

Royalty for kommersiell bruk av Bjerkrheims åndsverk går til Trygve Bjerkrheims Litteraturfond, som skal bidra til å utgi stoff av Bjerkrheim eller stoff som er i hans ånd.
Musikkrettighetene til Trygve Bjerkrheims stoff forvaltes av TONO på vegne av Lunde Forlag.

Trygve Bjerkrheim var positiv til at alt han skrev, blir mest mulig tilgjengelig og får leve videre i nye tider. Derfor kan alt av hans eget stoff fritt benyttes i ikke-kommersielle sammenhenger, mot at forfatterens navn nevnes, og det settes under: 
Copyright © Lunde Forlag.

Hvis en er i tvil om hva som er ikke-kommersiell bruk, kan en ta kontakt med Lunde Forlag.