Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Bjerkrheimstova - Et lite museum om Trygve Bjerkrheim

I sentrum av bygda Bjerkreim ligger de hvitmalte bygningene der Trygve Bjerkrheim fikk sine første barndomsår. Slektningene har innrettet en spesiell minnestove, som det er mulig å ta i øyesyn etter nærmere avtale.

De som ønsker å besøke Minnestova, kan kontakte Johan Bjerkreim på telefon 97562919. Det er vanskelig å ta imot hele busslaster av folk, gruppene må være på maksimum 15 personer. Men også enkeltpersoner og små grupper kan ta kontakt for omvisning.

Ta en titt i vårt bildegalleri for flere bilder innenfra Bjerkrheimstova.