Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Minnesmerke over Trygve Bjerkrheim på Løken

Bygdekvinnelaget har reist minnestøtte. Trygve Bjerkrheim hadde venner over hele landet, også i hjembygda Løken i Høland. Helt siden slutten av 70-tallet har Nordre Høland Bygdekvinnelag hatt arrangement Olsok, og Bjerkrheim var med på de aller fleste og leste egne dikt.

Thorbjørn Solvang spurte i 2004 bygdekvinnelaget om de kunne ta initiativ til å få reist et minnesmerke for Bjerkrheim. Under ledelse av Tove M. Bolstad ble arbeidet satt i gang med å velge kunstner, samle økonomisk støtte, avtale plassering og utforming. Det ble blant annet gitt støtte av den lokale banken.

Minnesteinen ble avduket på Løken gamle kirkegård, Olsok, 29. juli 2005.

Fra 2006 er Søndre og Nordre Høland Bygdekvinnelag sluttet sammen til Høland Bygdekvinnelag. De vil fortsette tradisjonen med olsokfeiring.

Kommunen eier minnesmerket over Trygve Bjerkrheim og har det fulle ansvaret for vedlikeholdet.

Monumentet er laget av Lise Amundsen, som er bosatt i Halden. På monumentet er det et bronserelieff av Bjerkrheim, og en sol og et kors. Teksten lyder: Han tek ikkje glansen av livet. Reist av venner.

Foto: Frida Blaker

 

Minnesmerke over Trygve Bjerkrheim på Bjerkheim

 

Søndag 30. oktober 2016 kunne TBV, saman med ein stor flokk som hadde møtt fram, avduke ein minnestein over Trygve Bjerkrheim (TB) - i den første heimbygda hans, Bjerkreim i Rogaland. 
Det er TBV som har reist minnesteinen. Sjølve stein-støtta har Johan Bjerkreim henta fram frå grunnen under TB sin barndomsheim. Det vakre relieffet av TB er laga av Pamela Cranner, Riska. Vi er kunstnaren stor takk skuldig!
I høve avdukinga var det lagt opp til eit omfattande program – med i alt tre arrangement. Folk frå bedehuset i Bjerkreim stilte opp med mat til alle som hadde møtt fram.
Første samlinga tok til i bedehuset kl. 14.00, der vi med song, dikt og kåseri ville teikne eit allsidig og friskt portrett av forfattaren TB. 
I pausen var det høve til å kjøpe mat, før neste samling kl. 16.00 – denne gongen ved minnesteinen for avduking. 
Trygve Bjerkrheim treng ingen minnestein. Han er død. Det er vi som lever, som treng ein TB-
bauta, for vi har så lett for å gløyme. Vi treng ein bauta som kan minne oss om den unike arven han etterlet seg – særleg dei mange dikta og songane. Vi reiser minnesteinen i djup takksemd over den verdfulle arven som Trygve Bjerkrheim har gitt oss. Så vonar vi at denne steinen vil minne oss om - og motivere oss til å halde TB-arven levande, dele den med kvarandre - og gi den vidare til komande generasjonar, sa m. a. Kåre Ekroll, før han saman med Johan Bjerkreim, avduka den vakre minnestøtta.  
Kl. 17.30 var det klart for konsert - i ei fullsett Bjerkreim kyrkje. 
Vi takkar alle som tok del med song og musikk, kåseri og diktlesing: Arne Pareli Pedersen, koret Con Brio m/dirigent Ernst Monsen, Sigrid Karine Belt, Arnt Thyve, Irene og Roberth Johansson frå Sverige, Ida og Caroline Dirdal, Øystein og Monika Vassbø, Norveig Eikeland, Kjersti Bjerkreim. Kåre Ekroll og Ragnar Dirdal leia arrangementa. 
Trygve er komen heim! 
Vi takkar også Bjerkreim kommune med ordførar Torbjørn Ognedal i spissen, for velvilje og godt samarbeid omkring plassering av bautaen og støtte til tiltaket og arrangementet. Bautaen er plassert på 1000-årsplassen – med TB sin barndomsheim, TB-minnestova, bedehuset og kyrkja som nære naboar. 
Ved avdukinga helsa også ordføraren. Trygve Gjedrem takka på vegne av den store Bjerkrheim-familien. – Ein betre plass for ein TB-bauta kunne vi ikkje få. Trygve er komen heim! sa Gjedrem m.a.

Søndag 30. oktober 2016 kunne TBV, saman med ein stor flokk som hadde møtt fram, avduke ein minnestein over Trygve Bjerkrheim (TB) - i den første heimbygda hans, Bjerkreim i Rogaland. Det er TBV som har reist minnesteinen. Sjølve stein-støtta har Johan Bjerkreim henta fram frå grunnen under TB sin barndomsheim. Det vakre relieffet av TB er laga av Pamela Cranner, Riska. Vi er kunstnaren stor takk skuldig!
I høve avdukinga var det lagt opp til eit omfattande program – med i alt tre arrangement. Folk frå bedehuset i Bjerkreim stilte opp med mat til alle som hadde møtt fram.Første samlinga tok til i bedehuset kl. 14.00, der vi med song, dikt og kåseri ville teikne eit allsidig og friskt portrett av forfattaren TB. I pausen var det høve til å kjøpe mat, før neste samling kl. 16.00 – denne gongen ved minnesteinen for avduking. Trygve Bjerkrheim treng ingen minnestein. Han er død. Det er vi som lever, som treng ein TB-bauta, for vi har så lett for å gløyme. Vi treng ein bauta som kan minne oss om den unike arven han etterlet seg – særleg dei mange dikta og songane. Vi reiser minnesteinen i djup takksemd over den verdfulle arven som Trygve Bjerkrheim har gitt oss. Så vonar vi at denne steinen vil minne oss om - og motivere oss til å halde TB-arven levande, dele den med kvarandre - og gi den vidare til komande generasjonar, sa m. a. Kåre Ekroll, før han saman med Johan Bjerkreim, avduka den vakre minnestøtta.  
Kl. 17.30 var det klart for konsert - i ei fullsett Bjerkreim kyrkje. Vi takkar alle som tok del med song og musikk, kåseri og diktlesing: Arne Pareli Pedersen, koret Con Brio m/dirigent Ernst Monsen, Sigrid Karine Belt, Arnt Thyve, Irene og Roberth Johansson frå Sverige, Ida og Caroline Dirdal, Øystein og Monika Vassbø, Norveig Eikeland, Kjersti Bjerkreim. Kåre Ekroll og Ragnar Dirdal leia arrangementa. 
Trygve er komen heim! Vi takkar også Bjerkreim kommune med ordførar Torbjørn Ognedal i spissen, for velvilje og godt samarbeid omkring plassering av bautaen og støtte til tiltaket og arrangementet. Bautaen er plassert på 1000-årsplassen – med TB sin barndomsheim, TB-minnestova, bedehuset og kyrkja som nære naboar. Ved avdukinga helsa også ordføraren. Trygve Gjedrem takka på vegne av den store Bjerkrheim-familien. – Ein betre plass for ein TB-bauta kunne vi ikkje få. Trygve er komen heim! sa Gjedrem m.a.