Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Årsmøter

lørdag
apr192008

Årsmøtet i Oslo 19. april 2008

Styret ble gjenvalgt, årsmelding og regnskap ble godkjent, og det ble en liten detaljendring i lovene.

Her ser vi styret for Trygve Bjerkrheims venner, fra årsmøtet 2008. 
Fra venstre: Erik Kjebekk, Henry Vestreng, Asbjørn Kvalbein, Kåre Ekroll, Inger Holter, Torfinn Hovda og Hans Kristoffer Goa.

lørdag
apr212007

Årsmøtet i Oslo 21. april 2007

Harald Harstad har vært aktiv i sanggruppa Tonekrøll og en drivkraft for Bjerkrheim-kvelder. Her viser han videoer som kan brukes på slike kvelder. Formann Hans Kristoffer Goa til høyre.

Flere bilder fra årsmøtet finner du her.

lørdag
apr222006

Årsmøtet i 2006

Page 1 2 3