Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Ressurser

 • Folder

  Årsmeldinger

  Tidligere års årsmeldinger for Trygve Bjerkrheims venner. Fra og med 2012 er årsmeldingene en del av meldingsbladet.
 • Folder

  Dokumenter

  Diverse dokumenter og publikasjoner med Bjerkrheim-innhold.
 • Folder

  Meldingsblad

  Årlig utgivelse fra Trygve Bjerkrheims venner.
 • Folder

  Musikk

  Elektroniske musikkfiler av Bjerkrheim-sanger og verk.
 • Folder

  Noter

  Noter og notehefter til Bjerkrheim-sanger.
 • Folder

  Samlede verker

  Trygve Bjerkrheims samlede verker i 5 bind.