Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier
« Årsmøtet i Oslo 10. april 2010 | Main | Årsmøtet i Oslo 19. april 2008 »
lørdag
apr252009

Årsmøtet i Oslo 25. april 2009

Også i år ble styret gjenvalgt, så de er de samme som året før. Men Kåre Ekroll er nå valgt til nestformann, og det er valgt to varamenn.

 

Hans Kristoffer Goa, til venstre, fikk en varm takk fra grunnleggeren av foreningen, Torfinn Hovda, til høyre, for at han tok på seg en ny toårsperiode som formann for Trygve Bjerkrheim venner.

Flere bilder fra årsmøtet finner du her.