Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Nye melodier til tekster av Trygve Bjerkrheim

Trygve Bjerkrheims Venner ønsker seg flere melodier til Bjerkrheims sanger. Kanskje noe kan få plass i den kommende salmeboken?

Hva foreligger allerede av melodier?

TONO har registrert ca. 750. I Bjerkrheim-arkivet på Fjellhaug er det registrert ca. 950 melodier av ca. 150 komponister. Vilhelm Gravdahl har laget en oversikt over komponister, tekster og melodier.

Kan det lages flere levedyktige melodier?

Vi har fått en konsulent til å gå gjennom bind 5 av Bjerkrheims samlede verker. Konsulenten ber om at komponister ser på følgende tekster, om de kan få inspirasjon til å lage nye melodier. De må selvsagt gjerne skrive melodier til andre tekster også, men konsulenten vår syntes at disse sangene hadde en spesiell appell. Sidetallet refererer til sidetallet i bind 5:

Du strødde s 11
Høg er s 22
Ingen kan kyssa s 26
Velkomen s 55
Å, var eg ein ørn s 62
Barnet ditt s 68
Jesus Kr. er den samme s 70
Det er ein på den andre sida s 73
Du lever s 77
Eg skal vakna s 79
En bolig s 86
Før meg heim s 88
Han møtte livet s 93
Hele verden s 95
Herrens bønn s 96
I dag vil eg s 101
Jeg kan ikke slippe s 105 
Herre lyft signande hender s 120
Takk at du gav oss Jesus s 140
Så skal vi gå fri s 137
Takk min Gud s 151
Tenk å få arva s 152
Tilbedande born s 154
Nattverdssanger s 155 og 161
Vi skal bera s 166
Vår sak er (krever god melodi) s 171
Alle trådar s 176
Kvar gåva du gav s 243
Bare på grunn av Jesus s 180
Credo s 183
Det sto en annen s 192
Du må ikkje mista s 197
Eg noko veit s 199
Grip tak i redningstauet s 208
Guds utrakte hand s 219
Jesus vil gjerne trøysta s 237
Mi rettferd s 246-247
So er det då inga fordøming s 261
Tenk å få vera s 269
Til bryllup s 270

Skriver du en ny melodi, er vi glad for å høre fra deg. Bruk adressen post@bjerkrheim.no 
Du kan gjerne legge ved en pdf-fil med notene, og en midi eller mp3-fil som tonefølge. Notene gjør vi tilgjengelig under Ressurser.