Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Hvem var Trygve Bjerkrheim?

Trygve Bjerkrheim (1904–2001) fikk et langt og fruktbærende liv som redaktør, forkynner, lærer og dikter. Han var født i Bjerkreim i Rogaland, men vokste opp i Høland i Akershus. Etter fullført teologisk embetseksamen tok han fatt på sitt livsverk: Å redigere misjonsbladet Utsyn. Det meste av sitt liv bodde han på eller i nærheten av Fjellhaug skoler i Oslo, der han ble mye brukt som timelærer. Særlig i sin lange pensjonisttid fra 1972 til 2001 fikk han utfolde seg som forfatter. 

Alle som møtte Trygve Bjerkrheim, satt igjen med et inntrykk av å ha møtt en sjelden og helstøpt kristen personlighet. Han fikk en stor venneskare og viste omsorg for den enkelte.

Thea og Trygve Bjerkrheim etterlot seg ingen barn, men arven etter dikteren er en omfangsrik litterær produksjon som Lunde Forlag har samlet i en minneutgave 2001–2002. Mange av sangene og salmene hans vil sikkert leve lenge etter hans død.

De fem bindene: Landet og lyset, Lerka og gleda, Ordet og livet, Dagen og kallet, Våren og vona, er utsolgt fra forlaget. Alt stoffet er imidlertid gjengitt her på dette nettstedet.

Norsk Luthersk Misjonssambands arkiv på Fjellhaug skoler i Oslo har samlet alt tilgjengelig skriftlig stoff etter Trygve Bjerkrheim, inklusive korrespondanse, klippbøker osv. Hvis du har minner å overlate til arkivet, er vi svært takknemlige.

Her kan du finne interessante bilder fra dikterens liv.

Biografisk stoff fra minneverket:

  • Mannen bak sangene. Av Ingvar Haddal
  • En kallsbevisst kristen lyriker. Av Kaare Osnes
  • Eit liv under Guds velsigning. Av Birger Breivik
  • I regnbuens glans. Arne Prøis i samtale med Trygve Bjerkrheim
  • Nokre blad frå ei minnebok. Av Kåre Ekroll

 

Last ned biografisk stoff fra minneverket her.