Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Foreningen Trygve Bjerkrheims venner (TBV)

Det er dannet litterære selskap og minneforeninger rundt mange store diktere og kulturpersonligheter. Trygve Bjerkrheim er vel en av de få norske kristne lyrikere som har fått sin egen venneforening. TBV ser det som sin oppgave å holde minnet om Bjerkrheim levende i nye generasjoner, ikke for å dyrke en person, men for verne om og aktualisere den åndelige arven han har etterlatt oss. Hans utrolig omfattende produksjon må fortsatt være tilgjengelig, og de idealene og verdiene han sto for, vil vi gjerne skal føres videre.

  • TBV ble stiftet i Oslo 2. mai 2005 av følgende personer:  Hans Kristoffer Goa (formann), Asbjørn Kvalbein (nestformann), Inger Holter (sekretær), Henry Vestreng (kasserer), Torfinn Hovda, Erik Kjebekk og Kåre Ekroll.
  • Målsettingen er å verne om og vedlikeholde den åndelige arven som Trygve Bjerkrheim etterlot seg, og å virke for fremme av hans idealer og hva han stod for av åndelige verdier: bibeltroskap, den kristne vekkelsesarven, misjonskallet, det folkelige, det nasjonale og beundringen for Guds skaperverk.
  • TBV har som formål å samle venner og interesserte for å utvide og utdype interessen og forståelsen av Trygve Bjerkrheims person og hans åndsverk. De vil også holde hans diktning og forfatterskap aktuelt og fremme utgivelse og spredning av hans litterære produksjon av salmer og sanger.

Vedtektene til foreningen er tilgjengelig i sin helhet her.