Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Vi trenger mange flere venner!

Vi vil ønske deg varmt velkommen som medlem i Trygve Bjerkrheims venner.

Du kan oppgi navn, adresse, telefon og fødselsår og sende til:

Trygve Bjerkrheims venner 
v/Anne Grethe Kviserud
Kirkeveien 108A
0361 Oslo

Hvis det er et ektepar som vil bli medlem, kan du oppgi ektefelles navn og fødselsår.

Eller du kan skrive de samme opplysningene til Anne Grethe Kviserud på epost.

Kontingenten er 200 kr per år for enkeltpersoner og 300 for ektepar. Beløpet kan betales til konto 3000 25 00015.