Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Minnestein

30. Oktober 2016 ble Minnesteinen av Trygve Bjerkrheim avduket på Tusenårsplassen, Bjerkreim. 

Mange mennesker var møtt opp og her er noen bilder fra den store dagen (trykk på bildet for større versjon).

 Kåre Ekroll og Johan Bjerkreim avduker Minnesteinen. Pamela Cranner er kunstnaren som har designa relieffet av TB på bautaen.

Fullt rundt om i alle saler og rom i Bjerkreim bedehus då festsøndagen for avdukinga av TB- minnesteinen begynte kl. 14.00 søndag 30. oktober 2016. (Dei fleste foto frå avdukingsfesten er av Ove Sandvik.)

Sigrid Karine Belt og Arne Pareli Pedersen leia oss m.a. i ”TB-kjenningsmelodien” - ”Det strøymer ei livselv av lukka”.Kåre Ekroll, leiar av TBV, helsar ved avdukinga av minnesteinen.

Norveig Eikeland