Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier
mandag
jul152019

TBV-årsmøtet 2019 går ut

Av ulike grunner lot det seg ikke gjøre å gjennomføre årsmøtet i Trygve Bjerkrheims venner
(TBV) innen fristen i 2019. Dette beklager vi. Neste årsmøte i TBV vil derfor bli avholdt
innen april i 2020. Styret vil snarest komme tilbake med opplysninger om tid og sted for
årsmøtet.
TBV hadde et meget aktivt år bak seg i 2018, og aktivitetene strakte seg også langt inn i 2019.
I 2018 nådde vi det store målet å ferdigstille sangboken «Himmelbru» - en sang- og melodi-
bok med ca. 400 TB-tekster.
«Himmelbru» ble først lansert under en «mini-konsert» på Lunde Forlags stand under NLMs
generalforsamling i Vestfold i juli -19, der Marianne Juvik Sæbø framførte noen av
Bjerkrheims kjente og «nye» sanger.
Videre ble det i løpet av en travel høst 2018 og vår 2019 gjennomført en rekke TB-konserter
og sangmøter, der den nye sangboken ble presentert og solgt.
Erfaringene fra disse samlingene er at TB-tekstene med sine vakre melodier, fortsatt griper
folk og hjerter!
Medlemmene i TBV vil i løpet av august i år få tilsendt en kort orientering om årsmøte-
utsettelsen, med tid og sted for årsmøtet i 2020, – sammen med giro for innbetaling av
årskontingenten for 2019.
Innen mars 2020 vil innkalling til årsmøtet og giro for kontingenten 2020 bli sendt
medlemmene.
Regnskap og årsmeldinger for både 2018 og 2019 vil bli lagt fram for årsmøtet i 2020.
Vi beklager utsettelsen av årsmøtet 2019. Samtidig kan vi glede oss over at det store arbeidet
med TB-sangboken «Himmelbru» nå er fullført. (Kan kjøpes hos Lunde forlag/
www.lundeforlag.no).
Samtidig vil vi oppfordre alle TB-venner om å skaffe seg «Himmelbru» og være med å spre
den – særlig blant den unge generasjon!
Takk!
Mvh
TBV-styret – juli 2019
PS: Vil noen arrangere et TB-sangmøte på sitt hjemsted – og ønsker medvirkning fra TBV-
styret, så bare ta kontakt. DS