Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier
tirsdag
apr022019

Songkveldar i Ryfylke - med Lina Sandell og Trygve Bjerkrheim songar

Talgje bedehus – onsdag 3. april kl. 19.30

Irene og Roberth Johansson frå Sverige syng og fortel om Lina Sandell
Musikk/song/diktlesing også ved Tone Lise Reilstad, Heidi Urtegård og Aslaug Lorentzen
Kåre Ekroll fortel om Bjerkrheim og songane hans

Kvitsøy bedehus – torsdag 4. april kl. 19.30

Irene og Roberth Johansson frå Sverige syng og fortel om Lina Sandell
Song og musikk også ved Olene og Eivind Ydstebø 
Kåre Ekroll fortel om Bjerkrheim og songane hans

Gilja bedehus, Dirdal, fredag 5. april kl. 19.00

Irene og Roberth Johansson frå Sverige syng og fortel om Lina Sandell
Musikk og song også ved: Kristine Hiim Gilje og Karoline GiljeSongog musikk åre 
Kåre Ekroll fortel om Bjerkrheim og songane hans

Fiskå bedehus, laurdag 6. april kl. 19.30

Irene og Roberth Johansson frå Sverige syng og fortel om Lina Sandell
Sang og musikk også ved Valfrid og Endre Østerhus 
Kåre Ekroll fortel om Bjerkrheim og songane hans