Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier
tirsdag
apr072009

Lage Wedin

Under en konsert i Flekkefjord kirke ble Lage Wedin utnevnt til æresmedlem av Trygve Bjerkrheims venner.

Det var formannen, Hans Kristoffer Goa, som overrakte det flotte, håndlagede diplomet til den nå 65 år gamle Lage Wedin. Han debuterte som sanger allerede som 17åring og ble landskjent i Norge etter å ha fremført "Det er makt i de foldede hender" i Ønskekonserten i NRK. Denne sangen var gjennom mange år den meste spilte i Ønskekonserten.