Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Aktuelt

onsdag
aug312016

Velkommen til avdukingsfest!

Avduking av bauta til minne om Trygve Bjerkrheim

 

Det vil bli avduka ein minnestein over diktaren Trygve Bjerkrheim (TB) i den første heimbygda hans, Bjerkreim i Rogaland, søndag 30. oktober i haust.

I høve avdukinga er det lagt opp til eit omfattande program, som etter planen begynner med presentasjon av TB – i form av song og kåseri, på Bjerkreim bedehus kl. 14.00.

Det vil bli høve til å kjøpe mat, før ein samlast omkring minnesteinen for avduking. Vi avsluttar med ein TB-konsert i Bjerkreim kyrkje kl. 17.30. TB var ein unik formidlar av kristen kultur, og særleg er han kjend for dei mange dikta og songane som i dag blir brukte rundt om i kyrkjer og bedehus.

Det er foreininga Trygve Bjerkrheims venner (TBV) – med om lag 900 medlemmer, som og har teke initiativ til oppføring av minnesteinen.

-På denne dagen ønskjer vi å teikne eit allsidig og friskt portrett av kva Trygve Bjerkrheim stod for, og ei rekkje ulike artistar, songarar og musikarar vil framføre eit breitt utval av songane hans, uttalar Kåre Ekroll, formann i TBV, som håper på at mange vil ta turen til Bjerkreim denne søndagen.

- Hjarteleg velkomne til ein allsidig avdukingsfest! seier Kåre Ekroll.

mandag
feb292016

Konsertturné fra vest til øst

19.-24. april drar sangeren Arne Pareli Pedersen på turné i regi av Trygve Bjerkrheims Venner (TBV). Foreningens leder, Kåre Ekroll, er også med, og forteller om Trygve Bjerkrheims liv og forfatterskap. Det blir også innslag av lokale aktører på hvert sted. Det er gratis inngang. Kollekt til TBV.

Program:

19. april - Talgje Bedehus, kl 19:30

20. april - Konsmo Bedehus, kl 19:30

21. april - Lyngdal Bedehus, Alleen, kl 19:30

22. april - Sandefjord, Misjonssalen, kl 18:00

23. april - Arne synger og kåserer i anledning årsmøte i TBV på Fjellhaug i Oslo, kl 12-15 (OBS! Info om påmelding til årsmøtet i saken nedenfor)

24. april - Rælingen, Fjellet Bedehus, kl 11:00

24. april - Ski, Salen, kl 18:00

mandag
nov232015

Årsmøte 2016 på Fjellhaug

Årsmøtet i Trygve Bjerkrheims venner blir i 2016 på Fjellhaug Skoler, Oslo, lørdag 23. april - kl. 12.00-15.00.

Arne Pareli Pedersen synger og kåserer
Tema: "Det grønne evangeliet"

Det blir servert middag og kaffe (250,-)

Påmelding til Anne Grethe Kviserud innen 13. april!
Tlf.: 926 88 955

Hjertelig velkommen til årsmøtet!