Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Aktuelt

onsdag
jun092010

Han står på for TBV

Hans Kristoffer Goa måtte trekke seg som formann i Trygve Bjerkrheims Venner fra august 2009. Han har likevel vært aktiv for foreningen, blant annet med sangkvelder og konserter.

 Foto: Simon Lødemel

Det ble en ”brå slutt” for Hans Kristoffer Goa som formann for TBV. I april i fjor (2009) ble han gjenvalgt for nye to år, etter å ha vært foreningens leder siden starten i 2005. Vel to måneder etter ble han innlagt øyeblikkelig på sykehus i Stavanger. Legen fryktet hjerteinfarkt, men heldigvis var det ikke det. Hans fastlege mente likevel at han burde ”trappe” ned noe av aktiviteten, og anbefalte han til å dele oppdraga i to grupper: 1) Det som er givende og 2) Det som er krevende. Å være formann i et styre mente legen var krevende.

Hans Kristoffer har likevel bevart sin iver og kjærlighet for arbeidet i TBV. Første helga i juni var han sammen med Jæren kammerkor og Lage Wedin på fire konserter med kantaten Det strøymer ei livselv av lukke. Og han får fremdeles mange spørsmål om å ta sangkvelder med tema "TAKK FOR SANGEN! Trygve Bjerkrheims liv og diktning".

I vår hadde han slike samlinger i Gand kirke i Sandnes og i Bekkefaret kirke og i St. Petri kirke i Stavanger. Til høsten skal han arrangere sangkvelder på tre nye steder; Kvitsøy Bedehus søndag 3. oktober (lørdag 2. skal han tale på NLMs bøssetømmingfest samme sted). Tirsdag 5. oktober om kvelden kommer så turen til Sandnes der han, sammen med Odd Dubland, skal være gjest i Metodistkirken. Og to uker senere, onsdag 20. oktober, er det formiddagstreff i Hillevåg kirke i Stavanger (som bl a omfatter de som bor omkring Fjelltun Bibelskole). Her skal Sven Viste være med, som han også skal på Kvitsøy.

På alle steder blir det anledning å få kjøpe CD’en Trygve Bjerkrheims beste. Her er 15 av de mest kjente TB-sangene med. Og det er også anledning å få tegne seg som medlem i Trygve Bjerkrheims venner! Og alle nye medlemmer får den CD’en som velkomstgave!

torsdag
apr082010

Tønnes Bjerkrheims dagbøker kan leses på internett

Nasjonalbiblioteket legger nå ut flere og flere bøker på nettet slik at de kan leses på en dataskjerm. I april 2010 la de ut Tønnes Bjerkrheims dagbøker, samlet av Torfinn Hovda.

 

Tønnes Bjerkrheim var far til Trygve. I dagbøkene gir han et interessant bilde fra tiden 1865 til 1939. Boken har tittelen Banebryter og foregangsmann, og den er rikt illustrert. Boka ble privat utgitt i 1999 av Torfinn Hovda.

Hvis du vil lese boken, kan du trykke på knappen høy kvalitet, så blir det lettere, men da må du skyve teksten mer frem og tilbake på skjermen.

fredag
mar262010

Kampanje for å få nye medlemmer til Trygve Bjerkrheims venner

CD-platen "Trygve Bjerkrheims beste" gis som velkomsgave til dem som tegner seg som nye medlemmer. Dermed er du med og støtter opp om arven etter Trygve Bjerkrheim, at den holdes levende og aktuell.

Du kan oppgi navn, adresse, telefon og fødselsår og sende til Trygve Bjerkrheims venner, ved Henry Vestreng, Tittutveien 4, 0668 Oslo.

Du kan også sende de samme opplysningene til Hans Kristoffer Goa, hgoa@nlm.no

Hvis du vil bruke telefon, kan du prøve Hans Kristoffer Goa, telefon 51 65 17 07 eller 416 33 363, eller Inger Holter, telefon 22 69 66 76.

Kontingenten er 150 kroner for enkeltpersoner og 200 for ektepar. Beløpet kan betales til Trygve Bjerkrheims venner, konto 3000 25 00015

Blir du medlem i høst, gjelder kontingenten for 2011.