Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Aktuelt

torsdag
apr082010

Tønnes Bjerkrheims dagbøker kan leses på internett

Nasjonalbiblioteket legger nå ut flere og flere bøker på nettet slik at de kan leses på en dataskjerm. I april 2010 la de ut Tønnes Bjerkrheims dagbøker, samlet av Torfinn Hovda.

 

Tønnes Bjerkrheim var far til Trygve. I dagbøkene gir han et interessant bilde fra tiden 1865 til 1939. Boken har tittelen Banebryter og foregangsmann, og den er rikt illustrert. Boka ble privat utgitt i 1999 av Torfinn Hovda.

Hvis du vil lese boken, kan du trykke på knappen høy kvalitet, så blir det lettere, men da må du skyve teksten mer frem og tilbake på skjermen.

fredag
mar262010

Kampanje for å få nye medlemmer til Trygve Bjerkrheims venner

CD-platen "Trygve Bjerkrheims beste" gis som velkomsgave til dem som tegner seg som nye medlemmer. Dermed er du med og støtter opp om arven etter Trygve Bjerkrheim, at den holdes levende og aktuell.

Du kan oppgi navn, adresse, telefon og fødselsår og sende til Trygve Bjerkrheims venner, ved Henry Vestreng, Tittutveien 4, 0668 Oslo.

Du kan også sende de samme opplysningene til Hans Kristoffer Goa, hgoa@nlm.no

Hvis du vil bruke telefon, kan du prøve Hans Kristoffer Goa, telefon 51 65 17 07 eller 416 33 363, eller Inger Holter, telefon 22 69 66 76.

Kontingenten er 150 kroner for enkeltpersoner og 200 for ektepar. Beløpet kan betales til Trygve Bjerkrheims venner, konto 3000 25 00015

Blir du medlem i høst, gjelder kontingenten for 2011.

fredag
feb262010

Bjerkrheim i ny takt

"Hele verden - lovsyng Herren" var motto for konserten i Misjonssalen i Oslo søndag 14 februar 2010. Fjellhaug Vokalensemble og koret Kilden fra Vaksdal opptrådte sammen med dyktige solister og musikere.

Her ser vi kunstnerne samlet. Foto: Erling Trønnes.

Konserten samlet ca. 100 personer i tillegg til dem som opptrådte. Irene Strøm, som er musikklærer på Fjellhaug, var prosjektleder for det hele. Arne Olav Steinkopf, som er kantor i Vaksdal, hadde komponert og arrangert kjente og mindre kjente Bjerkrheim-sanger på mer moderne måter. Som musikere deltok Frøydis Grorud på saksofon og fløyte, Jan Olav Renvåg på kontrabass, Jan Inge Nilsen på slagverk og Olav Arne Steinkopf på klaver. Solister med sang var Ole Strøm og June Baarøy Myhrstad. Tone Synnøve Øygard Steinkopf dirigerte korene.

Ole Strøm til venstre står klar til å synge, og Irene Strøm leser dikt fra Bjerkrheims samlede verker, bind 5. I bakgrunnen koret. Foto: Erling Trønnes.

Melodiene ga assosiasjoner til ballade, vals, jazz og salme - med rytme, variasjon og improvisasjon. Konserten ble arrangert av Fjellhaug skoler, mens Trygve Bjerkrheims venner støttet prosjektet økonomisk.