Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Aktuelt

mandag
nov302009

Draugedalen har utgitt plate med Bjerkrheim-sanger

Ver ikkje redd er tittelen Gunstein Draugedalen har gitt til sin nye CD. Den inneholder 11 av Bjerkrheims kjente sanger. Verdt å merke seg er at Draugdalen selv har komponert de fleste melodiene.

Sangene er Jesus tek seg av den eine, Det er makt i de foldede hender, To hender, Ver ikkje redd, Me har alltid det beste igjen, Gud vil ikke miste en eneste en, Herre Krist du til oss kommer, Den andre mil, Den lysaste dagen, Den gamle bok, og Takk at du tok mine byrder.

Gunstein Draugedalen er født i 1949, så denne 41. platen hans er kommet til 60 års dagen. Det er en verdifull og vakker plate. Mange har gjennom årene gledet seg over Draugedalens vakre baryton-røst.

Platen er utgitt på forlaget Grammofon.

torsdag
sep242009

Godt besøkt stevnedag i Høland

Det ble en vellykket stevnedag for Trygve Bjerkrheims Venner i Løken menighetshus og kirke søndag 30. august 2009, bare fire dager etter Bjerkrheims 105 års dag.

Fra Løken kirke. Kåre Ekroll til venstre, sangerne fra Rakkestad og Frøydis Marie Viberg helt til høyre. Foto: Henry Vestreng

Det var først kaffe og kaker, deretter et innholdsrikt kåseri ved Erik Kjebekk om TBs forhold til heimbygda. Han tok fram stoff som til dels er lite kjent. Ellers leste Inger Holter dikt av TB.

I pausen før konserten kl. 1800 ble det høve til å besøke den nye gjenbruksbutikken som er åpnet i Løken, til inntekt for Misjonssambandet.

Konserten ble ledet av den nye TBV-formannen Kåre Ekroll. En stor sanggruppe fra Rakkestad deltok, likeså venner fra Ørje. Jens Andreas og Silje Kleiven sang, likeså Frøydis Viberg, Jogeir Lianes og Jørn Martinsen.

Erik Kjebekk kåserer. Foto: Henry VestrengInger Holter leser dikt. Foto: Henry VestrengDamene som tok seg av serveringen under stevnet. Foto: Henry Vestreng

søndag
apr262009

Årsmøtet 2009

Lørdag 25. april ble årsmøtet i Trygve Bjerkrheims venner arrangert på Fjellhaug skoler i Oslo. Generalsekretær Ola Tulluan holdt foredrag om Trygve Bjerkrheims forhold til misjonen, det var sang, opplesning og servering. På bildet ser vi formannen, Hans Kristoffer Goa, til venstre, og initiativtakeren til foreningen, Torfinn Hovda.

Generalsekretær Ola Tulluan karakteriserte Trygve Bjerkrheim som "en konge i formidling". Dikteren var både lokal og global. Misjonssynet hans ble særlig preget av året han fikk i Japan på sekstitallet, da han underviste på bibel- og forstanderskolen i Kobe. Misjonssynet hans gjenspeiler seg i mange av diktene.

Ole Strøm, akkompagnert av sin kone Irene Strøm, sang seks sanger av Bjerkrheim. De fleste av dem er lite kjent. Det var: Kristus er svaret på verdi sin gåta, melodi Gunstein Draugedalen. Er du glad i din bibel? melodi Bjerkrheim. Den andre mil, melodi Gunstein Draugedalen. Ver god mot din bror, melodi Hans Ihlen Nistad. Myrk var himmelen ein gong, og Å be er å gå til Gud, av Ole Strøm.

Årsmeldingen ble lest av sekretæren, Inger Holter. Den følger på slutten av denne artikkelen. Regnskapet ble lagt fram av Henry Vestreng, som er kasserer. Den sterke medlemsveksten fører til stor økning i inntektene, men også større utgifter. Da årsmøtet begynte, hadde foreningen 740 medlemmer.

Hans Kristoffer Goa ble enstemmig gjenvalgt som formann. På valg til styret sto Kåre Ekroll, Asbjørn Kvalbein og Henry Vestreng. De ble enstemmig gjenvalgt. Det var foreslått en endring i vedtektene, så en kunne velge varamedlemmer til styret. Det ble enstemmig vedtatt, og enstemmig valgt ble Mangor Harestad som første varamedlem og Paul Odland som andre varamedlem. Som revisor ble det enstemmig gjenvalg på Svein Vigdal med Bjørn Normann som varamedlem. Det ble også valgt ny valgnemnd.

Flere deltok i samtalen og kom med forslag til aktiviteter i foreningen.

Etter årsmøtet konstituerte styret seg med Kåre Ekroll som nestformann, Inger Holter som sekretær og Henry Vestreng som kasserer.

På formiddagsmøtet i Misjonssalen dagen etter talte Ola Tulluan, og Hans Kristoffer Goa ledet. Det ble gitt hele 15.422 kroner til misjonsarbeidet.

Se bilder fra årsmøtet her.

Se årsmelding for 2008 her.