Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Aktuelt

fredag
mar262010

Kampanje for å få nye medlemmer til Trygve Bjerkrheims venner

CD-platen "Trygve Bjerkrheims beste" gis som velkomsgave til dem som tegner seg som nye medlemmer. Dermed er du med og støtter opp om arven etter Trygve Bjerkrheim, at den holdes levende og aktuell.

Du kan oppgi navn, adresse, telefon og fødselsår og sende til Trygve Bjerkrheims venner, ved Henry Vestreng, Tittutveien 4, 0668 Oslo.

Du kan også sende de samme opplysningene til Hans Kristoffer Goa, hgoa@nlm.no

Hvis du vil bruke telefon, kan du prøve Hans Kristoffer Goa, telefon 51 65 17 07 eller 416 33 363, eller Inger Holter, telefon 22 69 66 76.

Kontingenten er 150 kroner for enkeltpersoner og 200 for ektepar. Beløpet kan betales til Trygve Bjerkrheims venner, konto 3000 25 00015

Blir du medlem i høst, gjelder kontingenten for 2011.

fredag
feb262010

Bjerkrheim i ny takt

"Hele verden - lovsyng Herren" var motto for konserten i Misjonssalen i Oslo søndag 14 februar 2010. Fjellhaug Vokalensemble og koret Kilden fra Vaksdal opptrådte sammen med dyktige solister og musikere.

Her ser vi kunstnerne samlet. Foto: Erling Trønnes.

Konserten samlet ca. 100 personer i tillegg til dem som opptrådte. Irene Strøm, som er musikklærer på Fjellhaug, var prosjektleder for det hele. Arne Olav Steinkopf, som er kantor i Vaksdal, hadde komponert og arrangert kjente og mindre kjente Bjerkrheim-sanger på mer moderne måter. Som musikere deltok Frøydis Grorud på saksofon og fløyte, Jan Olav Renvåg på kontrabass, Jan Inge Nilsen på slagverk og Olav Arne Steinkopf på klaver. Solister med sang var Ole Strøm og June Baarøy Myhrstad. Tone Synnøve Øygard Steinkopf dirigerte korene.

Ole Strøm til venstre står klar til å synge, og Irene Strøm leser dikt fra Bjerkrheims samlede verker, bind 5. I bakgrunnen koret. Foto: Erling Trønnes.

Melodiene ga assosiasjoner til ballade, vals, jazz og salme - med rytme, variasjon og improvisasjon. Konserten ble arrangert av Fjellhaug skoler, mens Trygve Bjerkrheims venner støttet prosjektet økonomisk.

søndag
des132009

Den Store Kongen på sørlandet

Søndag 13. desember 2009 ble julekantaten Den Store Kongen av Trygve Bjerkrheim og Mons Leidvin Takle fremført i Misjonshuset i Kristiansand.

Kari Bø Olafsson hadde på eget initiativ samlet et lite, flerkulturelt prosjektkor. De sang første gang på formiddagen kl. 11. På ettermiddagen sto koret Cantico som arrangør for "Vi synger julen inn". Da ble også noe av kantaten sunget. Det var bra fremmøte på begge arrangementene, og kantaten høstet begeistring.

Søndag 20. desember arrangerte Fjellhaug bedehus i Vågsbygd "Vi synger julen inn", og da ble kantaten fremført for tredje gang.

Musikere som deltok: Ragnar Olafsson og Eli Loland, piano, Christoffer Nævdal og Johnny Urdal, gitar, Per Ove Lindhjem, klarinett.

Kari Bø Olafsson fikk mange lovord for sitt engasjement og flott gjennomført prosjekt.