Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier

Aktuelt

torsdag
okt072010

Takk for sangen-arrangementer

Solveig og Hans Kristoffer Goa og Odd Dubland har vært på Bjerkrheim-arrangementer både i Metodistkirken i Sandnes og Metodistkirken i Stavanger. Du kan lese om arrangementene her.

torsdag
sep022010

Fordelaktig å bli medlem av Trygve Bjerkrheims venner

Den som tegner medlemskap i Trygve Bjerkrheims venner nå, får som velkomstgave CD-platen "Trygve Bjerkrheims beste" med de mest kjente sangene i forskjellige innspillinger.

Hva er fordelen med å bli medlem i Trygve Bjerkrheims Venner? Da er du med og støtter opp om arven etter dikteren Trygve Bjerkrheim, og du bidrar ikke minst til at sangene hans holdes levende og aktuelle. Dessuten får du tilsendt informasjon om arbeidet og støtter sakene som styret arbeider med. Denne hjemmesiden forteller noe om aktivitetene, og du kan lese årsmeldingene her.

Oppgi navn, adresse, telefon og fødselsår og send til Trygve Bjerkrheims venner, ved Henry Vestreng, Tittutveien 4, 0668 Oslo.

Du kan også sende de samme opplysningene på epost til Hans Kristoffer Goa, som er en ivrig  medlemsverver: hgoa@nlm.no

Hvis du vil bruke telefon, kan du prøve Hans Kristoffer Goa, telefon 51 65 17 07 eller 416 33 363  eller Inger Holter, telefon 22 69 66 76

Kontingenten er 150 kroner for enkeltpersoner og 200 for ektepar. Beløpet kan betales til Trygve Bjerkrheims Venner, konto 3000 25 00015.

mandag
aug302010

Har du lydopptak av Bjerkrheim?

Trygve Bjerkrheim deltok på arrangementer og ble intervjuet i mange sammenhenger. Har du gamle opptak på lydbånd eller kassett som vi kunne ta vare på i Trygve Bjerkrheims venner?

Du trenger ikke gi dem fra deg, men låne oss opptakene, slik at vi kan kopiere dem og overføre dem til lydfiler. Muligens kan vi legge ut lydfiler på denne hjemmesiden. Ta kontakt med styremedlem Henry Vestreng, telefon 907 52 777.