Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier
fredag
mar152019

Gudstjeneste med Trygve Bjerkrheim sanger i Bekkefaret kirke

Det er søndag 19. mai kl. 11.00 at Bekkefaret menighet vil arrangere denne spesielle gudstjenesten.
Familieprest Toralf Ladstein, kantor Magnhild Mo og Bekkefaret Mannskor vil medvirke – foruten at
sangene/salmene utelukkende vil bli valgt fra Trygve Bjerkrheims forfatterskap.
Trygve Bjerkrheim har til sammen sin signatur ved 14 salmer i den siste Norsk Salmebok.

 

 - Vi gleder oss til å ha gudstjeneste med Trygve Bjerkrheim (TB) sanger i Bekkefaret kirke, Stavanger. Og vi håper at flere i Stavanger-området vil være sammen med oss på denne samlingen, sier Toralf Ladstein, familieprest i Bekkefaret menighet.