Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier
lørdag
sep232017

Konsert med Trygve Bjerkrheim-sanger

 

På Fredheim, Boganesveien 14A, Hinna, Søndag 22. Oktober kl 18.00!

Sanggruppa FREDLINERS m/pianist Lars Johan Frøyland vil bl.a. delta på konserten på Hinna

Sang- og musikk-krefter som deltar:

  • Sanggruppa FREDLINERS m/pianist Lars Johan Frøyland

  • Randi Frøyland og Ingeborg Svenseid - duettsang

  • Bethi Dirdal Jåtun - sang/piano

  • Ida Celine Dirdal - sang/fiolin

  • Unni Hjorthaug - sang

  • Finn Kjerpeseth og Ragnar Dirdal - duettsang

  • Kåre Ekroll forteller glimt fra Bjerkrheims liv og forfatterskap

  •  Allsang

Alle hjertelig velkommen!

Gratis entré. Kollekt

 Arr: Fredheim/Trygve Bjerkrheims venner – www.bjerkrheim.no