Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier
mandag
feb292016

Konsertturné fra vest til øst

19.-24. april drar sangeren Arne Pareli Pedersen på turné i regi av Trygve Bjerkrheims Venner (TBV). Foreningens leder, Kåre Ekroll, er også med, og forteller om Trygve Bjerkrheims liv og forfatterskap. Det blir også innslag av lokale aktører på hvert sted. Det er gratis inngang. Kollekt til TBV.

Program:

19. april - Talgje Bedehus, kl 19:30

20. april - Konsmo Bedehus, kl 19:30

21. april - Lyngdal Bedehus, Alleen, kl 19:30

22. april - Sandefjord, Misjonssalen, kl 18:00

23. april - Arne synger og kåserer i anledning årsmøte i TBV på Fjellhaug i Oslo, kl 12-15 (OBS! Info om påmelding til årsmøtet i saken nedenfor)

24. april - Rælingen, Fjellet Bedehus, kl 11:00

24. april - Ski, Salen, kl 18:00