Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier
søndag
jul052015

Tryve Bjerkrheims Venner til Randaberg

Velkommen til å møte Trygve Bjerkrheims venner på Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling på Randaberg 7.-12. juli i år! Vi vil ha stand med mulighet for å være med på konkurranser om den kjente sangforfatteren. Her kan du også få vite mer om Trygve Bjerkrheim og foreningen, det vil bli salg av bøker og CDer, og selvsagt mulighet for å bli medlem.
Velkommen til TBVs stand under generalforsamlingen!