Månedens dikt

Han går foran hele veien

Herren selv går foran 
hele veien.
Hver dag som demrer, 
kan du minnes det.
I bratte bakker,
og på solskinns-sletter,
i storm og stille 
vil han være med.

Herren selv går foran 
hele veien,
sitt folk han fører 
til det gode land.
Den Herre Jesus 
lovet sine venner
gå med hver dag, 
og aldri svikter han.

Herren selv går foran 
hele veien.
Han verner og velsigner, 
stund for stund.
Så skal vår livsferd lykkes, 
vi når målet.
Og vi vil prise ham 
av hjertens grunn.

Trygve Bjerkrheim 1979 

Nyhetsbildegallerier
torsdag
okt162008

Flott intervju med TBV-formannen i Solabladet

Redaktør Hilde Garlid i Solabladet har intervjuet Hans Kristoffer Goa med overskriften Kraftfulle foldede hender.

Foto: Hilde Garlid

Goa bor i Tananger, som er den del av Sola kommune. 
Leserne får del i intervjuet her, men det kan ikke brukes i andre trykte sammenhenger.